Dotaz na cenu - volejte 774 146 140

HROMOSVODY

 

Hromosvod pro bezpečí při bouřce
Odborníci nazývají hromosvody bleskosvody, protože hrom je zvuk a ten většinou sám o sobě stavbě neuškodí, ale blesk je elektrický výboj, který hromosvod bezpečně svádí ze střechy nebo fasády do země.


Funkce hromosvodu
Hromosvody se skládají z jímače, svodu a uzemnění. Jímač se dává na nejvíc vyvýšené místo stavby, kde je největší pravděpodobnost zásahu bleskem. Svod pak vede podél budovy do samotného uzemnění, což bývá síť ocelových drátů zakopaných v zemi. Jímače mohou být aktivní, tzn. že kolem něj je vytvářeno elektrické pole a hromosvod je pak účinnější na větší ploše, kterou chrání.


Podpěra vedení

 

Svorka

 

Zemnící drát


 

Kompletní katalog

 

Doporučení od výrobce

 

Montážní návod

 

 

Zpět